Homepage Kantinecommissie

Beste Grootslaglid,

Met deze brief willen je op de hoogte brengen van de wijzigingen rondom de zelfwerkzaamheid kantinediensten. Wij willen je vragen om deze brief aandachtig door te lezen zodat je niet voor eventuele vervelende financiële verrassingen komt te staan.

Veel van onze leden kiezen ervoor om als zelfwerkzaamheid drie kantinediensten te draaien. Als ruil hiervoor krijg je als lid per gedraaide kantinedienst 25,- korting op het jaarlidmaatschap. Wij zijn erg blij dat jaarlijks heel veel leden kiezen om op deze manier de club te ondersteunen. En in de meeste gevallen leveren deze kantinediensten geen problemen op zodat de tennissende leden in de kantine of op het terras terecht kunnen om gezellig na te zitten met een drankje en soms een hapje.

Maar helaas in sommige gevallen gaan de kantinediensten ook niet goed. Leden komen om wat voor reden dan ook niet opdagen of bellen op het laatste moment af. Met als resultaat dat wij de kantine dicht moeten doen omdat er niemand is om de dienst te draaien. Om dit grote probleem op te lossen, zijn wij genoodzaakt een aantal nieuwe regels op te stellen, in samenspraak met het bestuur.

De nieuwe regels luiden als volgt:

  1. Vanaf heden, krijgt ieder lid die zich heeft opgegeven voor een kantinedienst een week voor de dienst een herinneringsmail. Dit neemt niet weg dat elk lid zelf verantwoordelijk blijft voor het draaien van de kantinedienst.

  2. Ben je niet in de gelegenheid om de kantinedienst te draaien, dan ben je zelf verantwoordelijk voor vervanging. Wij als kantinecommissie kunnen dus geen vervanging voor je regelen. Als je geen vervanging kunt regelen, zullen we in vele gevallen de kantine moeten sluiten. Je hebt er niet alleen ons als commissieleden mee, maar erger nog, alle overige Grootslagleden.

  3. Als je de geplande kantinedienst niet draait, zijn we genoodzaakt om alsnog 25,- bij je in rekening te brengen, die andere leden als afkoopsom hebben betaald. Omdat dit extra administratie met zich meebrengt komen bovenop het eerder genoemde bedrag, 10,- administratiekosten. Je ontvangt dus een factuur van 35,- per niet gedraaide kantinedienst.

Als je na het lezen van deze brief nog vragen hebt, kun je deze natuurlijk bij ons kenbaar maken bijvoorbeeld via kantine@tcgrootslag.nl. Wij danken je voor je begrip en hopen dat we dit jaar weer volop kunnen genieten van veel mooie tennisdagen met een gezellige kantine.

Met vriendelijke groeten,

De kantinecommissie

Jan Uiterwijk (penningmeester), Mark Welker, Elise Oud, Gerrit Visser, Edwin Suurendonk en Wil Munnik


TC het Grootslag Raadhuislaan 6 1613 KR Grootebroek Tel: 0228 - 515607

Ogenblik a.u.b. ...