Waarom automatische incasso ?

Geacht Grootslag lid,

Onze vereniging draait grotendeels op de inzet van vrijwilligers. Daardoor kunnen we de contributie relatief laag houden. We hebben al enige tijd te kampen met een terugloop van het aantal vrijwilligers. Hierdoor wordt de werkdruk op de commissie- en bestuursleden steeds groter. Het bestuur neemt diverse maatregelen om de werkdruk te verlagen. En van die maatregelen is de regeling van automatische incasso. Als contributie- en trainingsgelden automatisch geincasseerd worden dan scheelt dat veel handmatig werk voor onze penningmeester en ledenadministratie.

Automatische incasso is niet nieuw binnen TC Het Grootslag.Vele leden betalen hun contributie inmiddels op die manier, daarvoor zijn we dankbaar. De algemene ledenvergadering van maandag 8 februari 2010 heeft ingestemd met het voorstel om de regeling van automatische incasso verder binnen onze vereniging door te voeren.

Wat betekent dat concreet?

Met ingang van het seizoen 2010 is het uitsluitend mogelijk om per automatische incasso te betalen. Zonder automatische incasso is het dan ook niet mogelijk om lid te worden van onze tennisvereniging of om tennislessen af te nemen.

Betalingsproblemen?

Wij realiseren ons dat dit zeer ingrijpende gevolgen voor u kan hebben. Zeker indien u met meerdere huisgenoten lid bent en ook tennislessen afneemt dan kan het bedrag behoorlijk oplopen. Als dat problemen voor u oplevert dan kunt u met onze penningmeester een regeling voor gespreide betaling afspreken. Geen probleem.

Oude rechten!

De genoemde regeling geldt uitsluitend voor nieuwe overeenkomsten. Dus leden die vanaf nu lid worden kunnen uitsluitend via automatische incasso betalen. Nieuwe overeenkomsten voor trainingen kunnen uitsluitend per automatische incasso worden voldaan. Echter, onze zittende leden kunnen we niet verplichten. De wet staat dat niet toe. Wel kunnen we deze groep dringend verzoeken ons te machtigen voor automatische incasso.

Dringend verzoek.

Omdat TC Het Grootslag het werkintensieve betalingsverkeer wil vereenvoudigen om de kosten voor onze leden zo laag mogelijk te houden willen wij de zittende leden dringend verzoeken hun contributie voortaan via automatische incasso te voldoen. Wil u a.u.b. het formulier hiervoor invullen? Heel hartelijk dank namens alle leden.

Automatische incasso: veilig betalen.

Automatische incasso is een breed geaccepteerde methode van betalen. Op de volgende website kunt u lezen hoe het werkt en hoe veilig deze methode van betalen is.
http://www.veiligbankieren.nl/index.php?p=17163

Met vriendelijke groet,

Bestuur TC Grootslag.

TC het Grootslag Raadhuislaan 6 1613 KR Grootebroek Tel: 0228 - 515607

Ogenblik a.u.b. ...