Homepage Redactiecommissie

 
Taak redactiecommissie
REDACTIE   /  werkgroep WEBSITE

De redactiecommissie.

De taak van de redactie is het samenstellen en uitgeven van het clubblad de Inside en het zorgdragen voor de verspreiding naar de leden. Inmiddels wordt de Inside alleen nog via de website uitgebracht.  

In 2009 wordt de opzet  iets gewijzigd. In de vorm van een nieuwsbrief kunnen de leden sneller worden voorzien van clubnieuws en- of andere belangrijke (tennis) informatie.

Het werd tijd een volgende stap in de verdigitalisering van ons clubblad te maken. De leden van de redactiecommissie en de werkgroep website  hebben de koppen bij elkaar gestoken en uit dit overleg is een nieuwe samenwerking ontstaan. Er is inmiddels een besluit genomen over de Inside. Vanaf september 2008 heeft onze Inside een nieuwe naam:

Inside.nl

De huidige Inside krijgt een facelift en wordt opgenomen in een apart katern op onze website. Artikelen  kunnen onmiddellijk worden geplaatst. Er hoeft niet te worden gewacht tot het uitkomen van de volgende Inside. Omdat dit betekent dat er meer redactie op de ingezonden stukken op de website nodig is hebben de genoemde leden besloten de krachten te bundelen. De redactiecommissie  bestaat uit: Ben van Oostveen en Marga Rood, nu bijgestaan door John Koelmans en Hans Mulder (webmasters).

De commissie gaat zich bezig houden met alle communicatie via de website.  Artikelen kunt u  aanleveren via de bekende weg (redactie@tcgrootslag.nl)  De stukken kunnen direct worden geplaatst. Uw Inside.nl is dus altijd actueel.

Sommige artikelen zullen periodiek worden geplaatst dan wel aangevuld, andere onderdelen worden ad hoc op Inside.nl gezet. Zo is er voor u dus altijd iets te lezen.

Wij streven er naar dat de website  toegankelijk en  gebruiksvriendelijk zal zijn.

De nieuwe redactiecommissie en webmasters hebben diverse taken. Zo blijft de redactie verantwoordelijk voor de verslaglegging in de Insite.nl  De webmasters zijn o.a.verantwoordelijk voor de website en controleren regelmatig de site op eventuele fouten of  storingen en trachten deze op te lossen.  Tevens wordt de opmaak en lay-out van de site door  hen verzorgd. Ook zullen regelmatig korte filmpjes en fotos van toernooien of ander tennisnieuws worden gepubliceerd. Hiermee hebben we het afgelopen jaar een proef genomen. Komend jaar wordt dit mogelijk verbeterd en nog wat geactualiseerd.

Navigatie en opbouw van de website zijn zo verzorgd dat de bezoekers van de site de juiste antwoorden op hun vragen kunnen vinden.
Bezoekers van onze site komen alleen terug, als de benodigde informaties en nieuws makkelijk te vinden is. Daarom is het van groot belang het laatste nieuws over onze vereniging zo snel mogelijk op de site te zetten, zodat iedereen op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Daarom wordt regelmatig gecontroleerd  hoe hoog de bezoekersaantallen zijn. Tevens is de commissie behulpzaam bij het verwerken van gegevens op de diverse commissiepaginas en- of toernooipaginas zoals het Open toernooi en De Afsluiter. De diverse commissies beheren  deze  paginas voor een groot deel zelf.

                                                          -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Contact:

De redactiecommissie is bereikbaar onder

TC het Grootslag Raadhuislaan 6 1613 KR Grootebroek Tel: 0228 - 515607

Ogenblik a.u.b. ...