Taken KC & Ondersteuning

Kantine TC Het Grootslag
De kantine commissie heeft als doel de leden en gasten van de club gelegenheid te bieden om gezellig wat te drinken en te eten.
Hiervoor zijn werkzaamheden nodig, die voorlopig toegerekend zijn aan een (ondersteunend) commissie lid.
Heb je “iets” met horeca?  Dan word je van harte uitgenodigd om een (klein) deel van de werkzaamheden op je te nemen.
Meld je aan bij    of neem contact op met elise oud, telefoon 06-18 179 880
 
Taken Kantinecommissie & KC-ondersteuning
 
Ieder kantinecommissielid
- weekcoördinator (maandag t/m zondag)   ongeveer 4 x per jaar
- vergadering ongeveer 2 x per jaar en contact via de WhatsApp
- is bij één van de pasjesuitgifte dagen voor inplannen zelfwerkzaamheid of bardienst
- contact met een commissie i.v.m. activiteiten
- betrokkenheid bij toernooien/evenementen voor een goed draaiende kantine
- woont de jaarvergaderingen bij
- andere voorkomende werkzaamheden
 
Weekcoördinator
- kantinedienst regelen als de kantinedienst niet is opkomen dagen (reservelijst)
- nieuwe leden begeleiden bij eerste kantinedienst
- kantine afsluiten als de dagafsluiter niet kan en geen vervanger kan regelen
- afsluiten kantine coördineren bij toernooien na 22.30 uur/afsluiter inlichten
- standbij/toezicht bij toernooien/evenementen voor een goed draaiende kantine
- inspringen, waar nodig, bij drukke evenementen
- kantine (laten) openen tijdens de vakantie/als er geen lessen zijn (reserve=Cor en Trudie Buijsman)
 
Voorzitter/vertegenwoordiger bestuur
- Maakt de uitnodiging en agenda v.d. vergadering KC
- zit de vergaderingen van de kantinecommissie voor
- woont de vergaderingen van het bestuur bij
- deelt het schema voor de  weekcoördinatoren in
- past de informatie op de site aan
- zorgt dat er infolijsten in de kantine, aan de keuken buitendeur hangen
- onderhoud de contacten met de afsluiters
- is het aanspreekpunt voor andere commissies
- prijslijsten en kassa aanpassen
- functie/taakomschrijvingen actualiseren
 
Penningmeester
- zorgt voor  voldoende wisselgeld
- maakt maandelijks een exploitatieoverzicht
- houdt de inkopen per jaar bij
- houdt de inkoopprijzen bij
- maakt, na inventarisatie, de eindbalans op
 
Kantinedienst- coördinator
- deelt de kantinediensten in aan de hand van de evenementenkalender + nazitten
- is aanwezig op de pasjesdagen en regelt pc (samen met web beheerder)
- aanspreekpunt commissies i.v.m. bardiensten
- zorgt dat er lijsten in de kantine hangen
- voert wijzigingen cq aanvullingen in en geeft dit door aan belanghebbenden
 
 Inkoper groothandel, dranken, diepvries en koekjes/nootjes
- doet bestellingen bij de groothandel
- ruimt  de bestellingen op (fifo=First in First out)
- is aanspreekpunt voor de andere commissies i.v.m. bestellingen  t.b.v. evenementen
 
 Inkoper, allround
- regelt de voorraad wijn, flesjes bier, e.d. .
- koelkasten bijvullen
- is een aanspreekpunt voor de andere commissies i.v.m. bestellingen en wensen t.b.v. evenementen
- lege flessen wegbrengen
- oud papier wegbrengen
 
Inkopen vers waren
- regelt de vers inkoop voor broodjes,  enz.
- regelt kaas en worst bij evenementen
 
Notulist
- notuleert de vergadering
- houdt de actielijst bij
 
Diverse werkzaamheden:
- contact bierwacht
- EHBO trommel controleren en bijvullen
- posters/inschrijfkaarten toernooien weghalen
- aankleding / “opfleuren”kantine
- dagelijks koffieautomaat doorspoelen en bijvullen
- wekelijks koffieautomaat schoonmaken
- houdt de bestellingen in de gaten voor koffie
- frituurvet aftappen en vervangen (+/- 4 x per jaar)

Kantinecommissie ondersteuning
 
Afsluiter van kantine/complex
- overnemen kantinedienst om 22.30 uur en
 (zoveel mogelijk samen met of reeds gedaan door de kantinedienst)
- gebruikte glazen spoelen
- tafels en terrastafels afnemen en stoelen terugzetten
- alle afwas in de afwasmachine doen en laten draaien
- tap schoonmaken met sop, spoelbak leeg
- schone afvalzak in de afvalbakken
- op zondag: stoelen op tafel en de barkrukken op de bar plaatsen
- kas afsluiten 
- de “stop”uit de afwasmachine halen (water wordt afgevoerd)
- alle deuren op slot,( tussendeur: draaiknop)
- tv en radio uit, binnen- en buitenverlichting uit
- alarm erop, keukendeur op slot en hek sluiten

Schoonmaakhulp
Dagelijks schoonmaken keuken, kantine, kleedkamers en wc’s,
wekelijks ook de bestuur- en commissiekamer:
- stofzuigen
- wekelijks waterleiding douches doorspoelen i.v.m. legionella
- dweilen
- toiletpapier aanvullen
- stoelen en tafels terras schoon/droogmaken
- overige voorkomende werkzaamheden (afwas, tap schoonmaken,)

Bij het schoonmaken hoort ook: : (bij begin en eind en na competitie of groot toernooi)
- glazen spoelen
- vriezers ontdooien en schoonmaken
- koelkasten schoonmaken
- frituur schoonmaken en evt. vet vervangen
- afwasmachine ontkalken
- rommel opruimen na toernooien
- kasten opruimen en schoonmaken
- tafels en stoelen schoonmaken
- ramen lappen binnen en buiten
- siergordijnen uitkloppen

Web beheerder
- Verzorgt de mogelijkheid van inplannen diensten op de site
- is aanwezig op de pasjesdagen en regelt  pc
- verzorgt de herinneringsmail aan de leden
- verzorgt een kenmerk bij nieuwe leden voor extra instructie kantinedienst

Kantinediensten
- dranken e.d. verkopen
- koekje bij de koffie, nootjes bij de drankjes verstrekken.
- lege kopjes,  glazen e.d. ophalen /opruimen
- koelkasten bijvullen
- gebruikte glazen spoelen
- tafels en terrastafels afnemen en stoelen terugzetten
- alle afwas in de afwasmachine doen en laten draaien
- eind van de dag: tap schoonmaken met sop
- schone afvalzak in de afvalbakken
- op zondag: stoelen op tafel en de barkrukken op de bar plaatsen
- andere voorkomende werkzaamheden
 
Keukendiensten (bij competitie en toernooien)
- maken broodjes
- saté met brood
- frituren
- overige werkzaamheden
TC het Grootslag Raadhuislaan 6 1613 KR Grootebroek Tel: 0228 - 515607

Ogenblik a.u.b. ...