Beleidsplan "Blik op 40!"

Een overzicht

In het beleidsplan wordt de doelstelling van de vereniging omschreven als “het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.”  Een open deur, maar wel belangrijk om toch even vast te stellen.
 
De vereniging kent zowel een recreatief als presentatief karakter. De vereniging wil dat ook zo houden. Aan de leden zal de kans geboden worden hun spelpeil te verhogen.

De vereniging draait (vrijwel) volledig op het werk van vrijwilligers. Desondanks zal de bestuurlijke organisatie een professioneler karakter krijgen. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zullen beter en duidelijker worden geborgd binnen de vereniging.
Daarom zal er ook meer aandacht besteed moeten worden aan de interne communicatie. Dwz de communicatie vanuit / naar  het bestuur en de andere geledingen binnen de vereniging.

Ons park, clubhuis en alle bijbehorende voorzieningen dienen representatief te zijn en te blijven voor onze leden en bezoekers.  In samenwerking met de Stichting wil het bestuur het totale tennispark revitaliseren. 
Veel aandacht zal ook gaan naar de het behoud van bestaande leden en het werven van nieuwe. De vereniging streeft naar een groei  van het aantal leden. Dit mede om alle voorzieningen zo duurzaam (financieel) mogelijk te maken.

De public relations naar instanties buiten de vereniging zal geïntensiveerd worden.  De vereniging wil de prettige en gezellige uitstraling naar buiten bevorderen. Dit mede om het aantal sponsoren te vergroten. 

Het sponsorbeleid zal sterk verbeterd dienen te worden om een groter deel van onze activiteiten via deze weg te financieren.

En last but not least: Door een goed vrijwilligersbeleid willen wij bereiken dat onze vrijwilligers gewaardeerd worden en dat zij hun werk met plezier doen. Zij kunnen dan andere leden motiveren en enthousiasmeren om ook een bijdrage te leveren.

Over een paar dagen vertellen wij wat meer over de voorgenomen revitalisatie van ons park. 

TC het Grootslag Raadhuislaan 6 1613 KR Grootebroek Tel: 0228 - 515607

Ogenblik a.u.b. ...