Beleidsplan "Blik op 40!"! Deel 2.

Revitalisering van ons tennispark

In de vorige blog hebben we in het kort een overzicht gegeven van de inhoud van het beleidsplan. In deze aflevering gaan we wat dieper in op de revitalisering van ons tennispark.
 
Als u rond kijkt op ons park, dan ziet u dat het park niet meer voldoet aan het comfort en de eisen van deze tijd. Ook de uitstraling van het park geeft onvoldoende aan dat er een bloeiende en gezellige vereniging gebruik maakt van het park.

Ook onze 8 gravelbanen zijn aan vervanging toe. De vraag is dan of we op gravel willen blijven spelen of dat we overgaan naar een andere ondergrond. 

Het bestuur geeft in het beleidsplan de uitgangspunten voor de revitalisatie van het park:

1.  Het park moet, qua inrichting en aanbod van voorzieningen, leden en andere bezoekers meer uitnodigen tot bezoek van het park en langer verblijf op het park;
2.  De aanpassingen moeten er ook toe leiden dat de gebruiksmogelijkheden van het park voor andere doelgroepen (v.b. bedrijven) toenemen en zo bijdragen aan een betere exploitatie;
3.  Het grootste deel van het park wordt nu maximaal 61/2 maand per jaar benut. Het bestuur streeft naar een continue bespeelbaarheid van de tennisbanen, waarbij rekening gehouden moet worden met een winterperiode wat effectief een speelmogelijkheid van +/-10 maanden zal betekenen. 

De zaken die aangepakt moeten worden zijn te verdelen in drie grote blokken:

  • vervanging van de banen,
  • aanpassingen aan de kantine en
  • layout van het park.

Vervanging van de banen

De keuze van de baansoort zal zich beperken tot het huidige gravel, het zgn gravel-plus premium en smash court. Op de komende ledenvergadering zal
uitvoerig informatie gegeven worden over deze ondergronden en hun voor- en nadelen. Uiteraard is de mening van onze leden in deze zeer belangrijk. Wij verwachten u dan ook op de komende  ledenvergadering. 

Kantine

Om een aantal redenen zal de kantine de komende periode verbouwd moeten worden: De kleedkamers zijn aan aanpassing toe, de keuken/opslag moet worden aangepast, en als het park langer opengesteld gaat worden zal een wintervoorziening moeten worden gerealiseerd. Er zijn inmiddels schetsen gemaakt voor het bijbouwen van een deel aan de keuken kant. 

Layout van het park

Op het park zelf zal een aantal punten worden aangepakt. Denk aan:

  • Het terras rond de aangepaste kantine: nieuwe indeling, eventuele overkapping, verwarming;
  • Aanleggen van een kleine speeltuin;
  • Verwijderen van de bomenrij tussen de banen 3 en 4 en 5 en 6;
  • Aanpassing van de verhoging tussen de banen 5 en 6 en 7 en 8: Verwijderen, of afvlakken, eventueel een kleine tribune;
  • De hekken rond de grasbanen moeten worden aangepast, eventueel kan een nieuw toegangshek gemaakt worden aan het begin van het pad;
  • Toegangscontrole-systeem door middel van pasjes.
  De kosten en de financiering van de plannen zijn voor een groot deel afhankelijk van de keuze voor de baansoort. Op de ledenvergadering zal u ook over dit aspect uitvoerig worden geinformeerd.

Over een paar dagen vertellen wij wat meer over het prestatief en recreatief karakter van de vereniging.

TC het Grootslag Raadhuislaan 6 1613 KR Grootebroek Tel: 0228 - 515607

Ogenblik a.u.b. ...