Beleidsplan "Blik op 40!"! Deel 3.

Recreatie en prestatie: samen in één vereniging

In deze aflevering over het beleidsplan gaan we wat dieper in op het samengaan van prestatie en recreatie binnen onze vereniging.
 

Recreatie


Recreatieve tennissers zijn:
1.  of jeugdspelers
2.  of senioren
3.  of ouderen

Jeugdspelers

Om deze groep te enthousiast te krijgen en te houden zijn de volgende acties gedefinieerd:
  • Maak kennis met  tennis 2x in de week
    (eerder in staat een wedstrijd te spelen of mee te doen aan de competitie, waardoor het spelplezier toeneemt en daarmee het aantal afvallers terugloopt).
  • Talenten scouten.
  • Kinderen stimuleren door het geven van een racket tegen inkoopprijs. 

Een deel van de jeugd haakt af op 15/16 jarige leeftijd. Om deze groep meer te binden aan onze vereniging dienen we ze te:
  • Stimuleren wedstrijden te spelen binnen en buiten onze vereniging
  • Stimuleren om voorjaars- en/of najaars competitie te spelen
  • Zorgen dat zij vriendjes en vriendinnetjes krijgen om mee te spelen 

Senioren

Voor deze groep worden jaarlijks evenementen georganiseerd, voornamelijk door de Recreatie Commissie.

Ouderen

Door deze groep wordt wekelijks onder leiding georganiseerd gespeeld. Daarbij wordt ook aan de verhoging van het spelniveau aandacht geschonken. Tevens worden een aantal toernooien voor deze groep georganiseerd. Ook gedurende de winter worden activiteiten georganiseerd. De winteractiviteiten vallen niet onder de verenigingsvlag, maar worden wel door de vereniging toegejuicht.

Prestatie

Het prestatieve karakter wordt vorm gegeven via een selectie uit voornamelijk jeugdleden. Het op een aansprekend niveau presteren van de selecties van de vereniging achten we van groot belang, mede omdat het succes uitstraling geeft aan de vereniging. De aantrekkelijkheid voor tennissen bij onze vereniging, ook voor spelers die alleen recreatieve bedoelingen hebben, neemt daardoor toe.

 

De technische commissie (TC) is verantwoordelijk voor het prestatieve tennis in de vereniging. De TC bestaat minimaal uit vijf personen. De vaste trainers zijn altijd lid. Minimaal één lid die specifiek de jongste jeugd begeleidt en één lid als contact/aanspreekpunt voor de oudere jeugd en de senioren. De competitieleider maakt ook deel uit van de TC. 

 

De vereniging stelt jaarlijks financiële middelen (subsidie) ter beschikking voor deze groep. De vereniging verwacht in dit kader een ‘tegenprestatie’ van de spelers.

 

De selectieprocedure

De selectie wordt opgebouwd in een piramidevorm met een brede basis.
 
We starten de selectie bij de jongste jeugd vanaf plm.8 jaar. De beginnerscursus Maak Kennis Met Tennis wordt aangeboden met twee keer per week een uur trainen in grotere groepen. De meest enthousiaste kinderen komen dan al snel naar voren. Na deze eerste cursus worden de meest enthousiaste en serieuze kinderen samengevoegd. Hieruit wordt een selectiegroep geformeerd.
 
De selectie wordt samengesteld door voorspelen. De ouders worden bij de uitnodiging geïnformeerd wat de bedoeling is en wat er door de vereniging verwacht wordt en wat er geboden wordt. Tevens zal de eigen bijdrage in de kosten per periode aangegeven worden. Een evaluatiegesprek met de ouders door trainers en TC wordt elk jaar minimaal 1 keer gehouden.
 
 
Het hele jaar door trainen naast de selectietraining is een eerste vereiste. Dit geldt zolang de deelnemers jeugdleden zijn.
Voor selectieleden geldt:
  • 1 extra selectie training van 1 å 1,5 uur per week gedurende het hele jaar. Indien mogelijk wordt gestreefd naar groepen van 10 of 12 kinderen zodat een brede basis ontstaat.
  • Deelname aan de woensdagcompetitie, 3 jeugdtoernooien spelen en deelnemen aan de clubkampioenschappen wordt verplicht gesteld.
 
Na elk jaar volgt een beoordeling op basis van inzet en vorderingen. Promotie naar een sterkere groep is mogelijk bij verhoging van de speelsterkte en voldoende technische vorderingen. Indien mogelijk worden groepen samengevoegd om een evenwichtig spelniveau te verkrijgen.
 
Na maximaal 2 jaar woensdagcompetitie spelen (afhankelijk van startleeftijd) gaan de selectieleden over naar de zaterdagcompetitie.
 
Als het speelniveau van 6 bereikt is volgt doorschuiving naar de junioren zondagcompetitie wat een prima voorbereiding is voor de gemengde seniorencompetitie. Hier komt ook het punt dat de deelnemers die twee sporten intensief beoefenen een keuze moeten gaan maken waar hun voorkeur ligt. Gelijktijdige competities van andere sporten maken dit (soms) noodzakelijk.
 
We trainen met de groep(en) twee keer per week, minimaal 1½ uur verplicht naast de gewone jeugdtraining. Gedurende de winter 22 weken en 8 weken zomer training. Dan start het ook toernooiseizoen waarvan de selectieleden er minimaal 4 moeten spelen met altijd de single er bij. Er wordt dan ook een start gemaakt met de eerste seniorentoernooien. Tijdens de zomer kan aansluitend op de competitie nog een vrijwillige training gevolgd worden naast de gewone jeugdtraining.
 
Naast het tennistechnische gedeelte is ook een conditietraining ter voorbereiding van de competitie een belangrijk aspect. We denken daarbij aan een loop/conditietraining voor de jongste jeugd en voor de oudere jeugd aan kracht/snelheid en uithoudingsvermogen.
 
 

Selectie-eisen

Alle deelnemers aan de selectie krijgen per seizoen een overeenkomst aangeboden waar alle verplichtingen van zowel deelnemer als vereniging in staan. Hierin wordt ook duidelijk vermeld dat de TC de teams
samenstelt op grond van vaardigheden en inzet. Degene die zich niet aan de voorwaarden houdt gaat uit de selectie. Na de zomercompetitie worden de prestaties en vorderingen bekeken en met de deelnemers geëvalueerd over het afgelopen seizoen. Hierna worden de nieuwe selecties samengesteld door de TC en de deelnemers officieel schriftelijk uitgenodigd. Waarbij gelijk de eisen waaraan men moet voldoen kenbaar worden gemaakt evenals de eigen bijdrage. De training mag alleen verzuimd worden met een geldige reden en met afbericht, vooraf, aan de trainer. De maatregelen die genomen worden bij in gebreke blijven tijdens de competitie worden hierin ook vermeld.
 
Bij nieuwe leden die voor de selectie in aanmerking komen wordt goed gekeken naar kwaliteit, speelsterkte, mentaliteit en achtergronden.
 
In november worden de voorlopige competitieteams van jeugd en senioren bekend gemaakt. In het examenjaar dient vooraf kenbaar gemaakt te worden of er verhinderingen kunnen optreden in die periode.

TC het Grootslag Raadhuislaan 6 1613 KR Grootebroek Tel: 0228 - 515607

Ogenblik a.u.b. ...