Zelfwerkzaamheid 2018

Zelfwerkzaamheid voor seniorleden bij TC Het Grootslag.


In de contributie voor senioren is een bedrag van € 75,- opgenomen als zelfwerkzaamheid. Dit bedrag kan worden ‘terug verdiend’ door wat wij noemen zelfwerkzaamheid voor de vereniging uit te voeren. Jaarlijks bij de pasjes-afhaal-dagen of op de website kunnen de leden hun inbreng aan zelfwerkzaamheid opgeven bij de betreffende commissie.
 
In onderstaand overzicht zijn de mogelijkheden om de zelfwerkzaamheid in te vullen nader uitgewerkt. De zelfwerkzaamheid is opgesplitst in 3 delen. Per activiteit/taak is het aantal delen aangegeven. Om € 75, - terug te verdienen, dient u 3 delen aan zelfwerkzaamheid te doen. Wanneer 3 delen zijn aangegeven, betekent dit dat door het uitvoeren van de activiteit/taak uw zelfwerkzaamheid is ingevuld. Meer informatie kunt u verkrijgen bij genoemde personen bij de activiteit of de commissie welke verantwoordelijk is voor een activiteit.
 
Bij veel activiteiten is sprake van een werkgroep. Deelname in een werkgroep betekent dat men uitsluitend voor de bijbehorende activiteit werkzaam is. Dus men hoeft geen commissielid te zijn/worden. Uiteraard wordt een werkgroep wel ondersteund door de commissie.

Overzicht zelfwerkzaamheid 2018
TC het Grootslag Raadhuislaan 6 1613 KR Grootebroek Tel: 0228 - 515607

Ogenblik a.u.b. ...