Samenstelling bestuur en commissies

Bestuur ()

FunctieNaamEmailFoto

Jeugdcommissie ()

De jeugdcommissie draagt zorg voor het totale jeugdbeleid, zowel recreatief als prestatief binnen onze club. Zij organiseert clubkampioenschappen, onderlinge toernooien en het open jeugdtoernooi De Afsluiter. Zij regelt in overleg met de technischecommissie de Bond- en Districtscompetitie voor de jeugd.

NaamFoto

Recreatiecommissie ()

De taak van de recreatiecommissie is het regelen van het recreatieve tennisgebeuren binnen de club.

NaamFoto

Technische commissie ()

NaamFoto

Sponsorcommissie ()

NaamFoto

Kantinecommissie ()

NaamFoto

Accomodatiecommissie

De taak van de accommodatiecommissie is het toezicht houden op het tenniscomplex in samenwerking met de groundsman. Zorg dragen voor het onderhoud en voor de eventuele aanschaf van materialen bestemd voor het onderhoud. Het in stand houden van het tenniscomplex, leiding geven bij het onderhouden van de banen, clubhuis, terras, groenvoorziening, bergruimte en lichtinstallaties.

NaamFoto

Webredactie ()

NaamFoto
TC het Grootslag Raadhuislaan 6 1613 KR Grootebroek Tel: 0228 - 515607

Ogenblik a.u.b. ...